Terug naar het overzicht

De uitdagingen van het Zeeuwse waterWater, de grillige beste vriend van Zeeland

Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum

Het Zeeuwse water is tegenwoordig een gemoedelijke bron van natuur, recreatie, rust en delicatessen. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat datzelfde water vroeger regelmatig grote uitdagingen bood en het heel Zeeland van vorm heeft veranderd. “In Zeeland wordt alles door het water bepaald.”

Domburg
zee
moeras
zee

Ruim tweeduizend jaar geleden troffen de Romeinen in Zeeland een uitgestrekt moerassig veengebied aan met een heel geringe bevolking. Voor de Romeinen was Zeeland belangrijk als uitvalbasis voor de handel naar de Britse eilanden, maar ook voor de winning van zout, dat eeuwenlang het middel was om eten mee te conserveren. “De Romeinen betaalden hun soldaten daarom vaak in zout”, vertelt Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum. “Ons woord ‘salaris’ komt uit die tijd. Salarium was het Latijnse woord voor zoutrantsoen.” Eeuwen later werden bij Domburg en Colijnsplaat twee Romeinse tempelcomplexen gevonden. “Beide waren een tempel van Nehalennia”, vertelt Ruiter. “Nehalennia was de inheemse beschermgodin van handelaars en zeelui die naar Britannia vertrokken. Begin jaren zeventig werd de tempel bij Colijnsplaat door een visser ontdekt. In 2004 is een replica van de tempel gebouwd. De tempel bij Domburg werd al in 1647 gevonden, maar ligt inmiddels vijf kilometer uit de kust.”

water

Geuzen met geulenkennis

Historische kaarten laten zien hoe de Zeeuwse eilanden in de tijd zijn verschoven en steeds van vorm veranderden. In de eindeloze strijd die de bewoners met de zee voerden, verdwenen volgens het archeologische bureau Edufact zeker 200 complete dorpen volledig onder water. In 1530 vond een van de zwaarste stormvloeden in de Zeeuwse geschiedenis plaats. Ruiter: “Dat was de Sint Felix-vloed. Het gebied ten oosten van Yerseke verdwenen achttien dorpen en de stad Reimerswaal onder water, en werd daarna niet meer van de zee teruggewonnen. Dat heet nu het Verdronken Land van Zuid-Beveland.” Toch wisten de Zeeuwen deze waterramp ook te benutten. “De vloed vond plaats vlak voor de opstand in de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de watergeuzen het opnamen tegen de Spanjaarden. Die opstand duurde twaalf jaar en is voor een heel groot deel op het Zeeuwse water uitgevochten. Hoewel ze kleinere schepen hadden, wonnen de geuzen veel zeeslagen dankzij hun kennis van het Zeeuwse water. Ze kenden de getijden en wisten na de Sint Felix-vloed precies waar de verschoven zandbanken en geulen lagen.”

Zeeslag

Verborgen schat

In het Zeeuws Museum hangen grote wandtapijten waarop deze zeeslagen in beeld zijn gebracht. “Ze tonen de strijd die bepalend is geweest in de opstand tegen Spanje – een belangrijke gebeurtenis in onze geschiedenis. De wandtapijten bevatten een belangrijke boodschap van de Zeeuwen naar de Hollanders: wij hebben de kanteling in de strijd teweeggebracht. Daarom lieten ze op de wandtapijten juist ook de nederlagen zien; die toonden aan hoeveel mensenlevens, geld en energie er door Zeeland in de strijd gestoken was. Maar hoewel ze in historisch perspectief uniek zijn, zijn de tapijten nog relatief onbekend in Nederland – ze vormen een verborgen schat.”

In Zeeland wordt alles door het water bepaald.

Napoleon

Belevenis

Na de bezetting door Napoleon en de Duitsers bloeiden de Zeeuwse handel en visserij weer op. Na de watersnoodramp in 1953 werden de Deltawerken aangelegd die het Zeeuwse land sindsdien beschermen tegen de krachtige grillen van de zee. Zeeland werd veel beter bereikbaar en het toerisme nam flink toe. Daarmee veranderde ook de rol van het Zeeuwse water. “Met de lessen die we hebben geleerd en de technieken die we tegenwoordig kunnen inzetten om rampen te voorkomen, lijkt er een vorm van rust te zijn gevonden”, zegt Jurgen van Cutsem, CEO van Largo. “In Zeeland wordt alles door het water bepaald. Dankzij de kennis die we in de afgelopen eeuwen hebben opgedaan, kunnen we het water nu goed beheersen en op allerlei manieren benutten. Het water biedt natuur, ontspanning en inspiratie. Tussen de mens en het water bestaat meer saamhorigheid. Als je surft of vaart, geeft het je snelheid en uitdaging. Daarom kiezen we bij Largo voor accommodaties aan het water. Want hoe uniek een accommodatie ook is, het is een veel grotere belevenis wanneer je ook water hoort, ziet en voelt.”

Verhaal 20 van 33
Lees hier wat COVID-19 betekent voor uw vakantie